Likvidace vozidel Černá. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Černá. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Černá

Obec Černá a Její Odpovědný Přístup k Ekologii

V srdci České republiky, zasazená mezi zelené kopce a krásné krajině, leží malebná obec Černá. Její název, který ve svobodném překladu znamená „černá“, evokuje silný, odolný a nekompromisní charakter, který je ve své podstatě také synonymem pro pevnost a odhodlání jejích obyvatel chránit jejich krásné přírodní prostředí.

Černá a Ekologie

Obec Černá je známá svým důrazem na udržitelnost a ekologickou odpovědnost. Její obyvatelé si velmi váží přírodního dědictví, které jim bylo svěřeno, a usilovně pracují na tom, aby zanechali svět lepším pro příští generace. Ať už se jedná o recyklaci, šetrnou spotřebu vody, nebo úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, obec Černá je na čele ekologické revoluce.

Ekologická likvidace vozidel v Černé

V obci Černá je nyní dostupná ekologická likvidace vozidel, kterou provozuje naše společnost. Tato služba zahrnuje:

V našem závazku chránit životní prostředí se snažíme zajistit, že každé vozidlo, které odtáhneme, je zpracováno co nejekologičtěji. To zahrnuje bezpečné a efektivní odstranění potenciálně škodlivých materiálů, jako jsou oleje a baterie, stejně jako recyklaci použitelných částí a materiálů.

Naše služby nejenže přispívají k ochraně životního prostředí, ale také pomáhají obyvatelům obce Černá likvidovat svá nepotřebná vozidla způsobem, který je jak pohodlný, tak odpovědný.

Obec Černá je tedy místem, kde je ekologická odpovědnost hluboko zakořeněna. Společně s naší firmou a jejími službami ekologické likvidace vozidel, se obyvatelé Černé snaží chránit a zachovat jejich krásné přírodní prostředí pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň