Postup ekologické likvidace vozidel

ekologická likvidace vozidelNa této stránce najdete veškeré informace k procesu ekologické likvidace vozidla. Proces ekologické likvidace autovraků je řízen zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel povinnost provést tzv. ekologickou likvidaci vozidla s ukončenou životností. Vedle standardních postupů zde najdete také případy nestandardních postupů při likvidaci vozidla, jako např. ekologickou likvidaci vozidla v zastoupení jiné osoby, v případě úmrtí majitele či odhlášení vozidla bez ekologické likvidace.

 

Jak probíhá standardní ekologická likvidace vozidel

 
 1. kontakt na ekologickou likvidaciKontaktujete naše pracovníky na telefonních číslech +420 380 426 420 nebo +420 606 272 373,  nebo vyplňte náš kontaktní formulář a naši pracovníci kontaktují Vás.                                                                                                                                                                                                                               

 2. termín odtahu autovraku zdramaNavrhněte nám termín odvozu vozidla a my se budeme snažit, Vám co nejvíce vyjít vstříc (přijedeme odpoledne, o víkendu...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  informace o vozidle
 3. Zeptáme se na pár důležitých údajů o vozidle pro správné vyplnění Protokolu k ekologické likvidaci vozidla (vzor Protokolu zde). Tyto informace lze nalézt pouze v Technickém průkazu vozidla (např. číslo TP, VIN kód, pohotovostní hmotnost vozidla, atd) a v občanském průkazu majitele vozidla. Tyto i další informace se zároveň posílají na server Ministerstva životního prostředí do programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního Systému Odpadového Hospodářství). Technický průkaz nám můžete buď zaslat oscannovaný na náš email, informace nám nadiktovat po telefonu, nebo si Technický průkaz vzít sebou k odtahu Vašeho vozidla a Protokol dovyplnit na místě.                                                                                                                                  

 4. odtah vozidlaPřijedeme a odvezeme Váš vůz v domluvený termín. Zdarma Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla a před naložením vozidla na odtahový vůz Vám Protokol předáme (je totiž nezbytný pro odhlášení vozidla z evidence a následné zrušení pojistky). Zároveň Vám také odšroubujeme SPZ značky.                                                                                                                                                         

  registr vozidel
 5. Odhlásíte si vůz z evidence vozidel na příslušném úřadě. K tomu je zapotřebí Protokol o likvidaci, SPZky vozidla a technický průkaz, do kterého Vám úředník zaznamená, že vozidlo bylo vyřazeno z registru vozidel.                                                                                                                                                    

 6. Zrušíte si svou pojistku. Poté, co již máte Protokol o likvidaci můžete zrušit pojistnou smlouvu o povinném ručení u Vaší pojišťovny (to lze již k datu likvidace - tzn. k datu uvedeném na Protokolu).

  likvidace vozidla hotová

Celý proces probíhá snadno a rychle...

 

Doklady potřebné k ekologické likvidaci

V následující části jsou uvedeny potřebné doklady:

 • Protokol o likvidaci

  platný občanský průkaz, respektive živnostenský list v případě podnikatelského subjektu 

 • velký technický průkaz od vozidla

 • plná moc – pouze v případě, že ekologickou likvidaci vozidla vyřizuje jiná osoba než je uvedená v TP jako                                  majitel (nemusí být notářsky ověřená; plná moc je ke stažení zde)

Dokumenty potřebné k vyřazení vozidla z evidence vozidel

K vyřazení vozidla z evidence probíhá na příslušném na odboru dopravy. Pro shrnutí jsou třeba tyto dokumenty: 

 • dokumenty k odhlášení autovrakuProtokol o ekologické likvidaci – protokol, který získáte zdarma od nás

 • 2 x registrační značky (SPZky; v případě ztráty je potřebné čestné prohlášení o ztrátě)

 • vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel - k dostání na úřadě

 • plnou moc - v případě, že nejste majitelem vozidla (nemusí být notářsky ověřená; plná moc je ke stažení zde)

 

TOPlist